Projecten 

- Zweden

Berging gestrand droogdok na losgebroken te zijn in een storm

Het vlotbrengen van 6.000 ton drijvend droogdok, gestrand in een beschermd natuurgebied. Bouw van een tijdelijk bassin en een kanaal van 1,8 km.

Artikel Koole aannemers in tijdschrift oiltanking
Wrakopruiming vissersvaartuig hl257 bereiken