Milieu

Met 24/7 ondersteuning verwijdert Koole menselijke en milieuverontreinigingen. Koole verwijdert niet alleen verontreinigingen, maar voorkomt ze ook met gespecialiseerd materieel, dat zowel op het water als op het land onmisbaar is. Denk hierbij aan sanering van asbest.chroom6/grond en NORM materiaal. Koole zet zich in voor het herstel van de natuurlijke omgeving na afloop van een project. Hierin onderscheidt Koole zich van anderen.

class="img-responsive
data-lazy-srcset="https://www.koole.eu/wp-content/uploads/2023/08/ZV7H0016_Groot-200x200.jpeg

Koole blijft innoveren

Projecten worden zodanig uitgevoerd dat de impact op mens en milieu tot een minimum wordt beperkt. Daarbij worden alle denkbare voorzorgsmaatregelen genomen en wordt gewerkt volgens strikte protocollen en procedures.

Koole stimuleert maatschappelijk verantwoord en veilig ondernemen, bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te verminderen en te investeren in duurzame materialen. Daarnaast wordt het bewustzijn van medewerkers om efficiënt en verantwoord om te gaan met materialen continu verbeterd.

Gezondheid, veiligheid & zorg voor het milieu

In de sectoren waarin Koole actief is, is aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu van groot belang. Dit uit zich op de werkvloer door volledige verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van onze medewerkers, maar ook voor andere partijen die bij een project betrokken zijn. De bedrijfsvoering is gericht op het waarborgen van de veiligheid op basis van de eisen van de klant. Dit houdt in dat zowel de wetgeving als de kwaliteitsnormen worden nageleefd.

data-lazy-srcset="https://www.koole.eu/wp-content/uploads/2023/08/enviromental_health-safety-scaled-1-200x200.jpg

Advies nodig?
Wij helpen u graag