Projecten 

- Verenigd Koninkrijk

Wrakopruiming vissersvaartuig hl257 bereiken

Vissersvaartuig HL257 ACHIEVE zonk net buiten de haveningang van Newcastle aan de Engelse oostkust. Het schip, klein van formaat met een lengte van slechts 10 meter, zonk tot 15[m] waterdiepte. Hoewel onze bergingsspreiding van grote LIEBHERR HS985 kraan en K9127 duwbak het gezonken vissersvaartuig in het niet deed vallen, was de uitdaging voor het verwijderen vergelijkbaar met wrakopruimingsprojecten met grotere schepen. Door het weer en de stroming was het wrak in veel stukken gebroken. Hoe dan ook moest de zeebodem worden ontdaan van alle brokstukken. KOOLE heeft met succes alle wrakstukken en brokstukken geïdentificeerd en verwijderd in een gecombineerde duik- en hijsoperatie, tot tevredenheid van onze klant.

Berging gestrand droogdok na losgebroken te zijn in een storm
Ontmanteling van een bauxietfabriek