Projecten 

- Nederland

Verwijderen van diverse asbesthoudende toepassingen uit een industriële installatie

Sanering van asbesthoudende flenzen in een industriële fabriek
Asbestsanering aan boord van werkschip