Nieuws 

-

Diaspora zakelijke bijeenkomst in Vijfhuizen (NL)

Op vrijdag10 september 2021 was KOOLE Contractors de gastheer van de speciale Diaspora Business- & Ondernemersavond. De avond werd georganiseerd in samenwerking met het bestuur van het Diaspora Fonds en - Capital (DFK).

Ondernemers uit het Nederlandse-, Diaspora- en Surinaamse bedrijfsleven waren goed vertegenwoordigd.
De avond was een groot succes! O.a. de First Lady van Suriname: Mellisa Santokhi-Seenacherry, Minister van BIBIS (Buitenlandse Zaken, Internationaal Ondernemen en Internationale Samenwerking): Albert Ramdin, directeur van SLM: Paul de Haan, directeur van Staatsolie: Anand Jagesar en onze eigen CFO Jurgen Treffers hielden indrukwekkende toespraken tijdens de avond.

De heer Robby Makka, voorzitter van DFK presenteerde de avond voortreffelijk.

Het doel van de avond was om ondernemers uit Nederland te interesseren om te investeren in duurzame projecten in Suriname, om zo het land en haar economie te laten groeien.
Koole Contractors is één van de ondernemers die het goede voorbeeld geeft voor duurzame projecten. KOOLE Contractors is al lange tijd werkzaam in Suriname, waar wij werken aan de ontmanteling van de aluminiumfabriek van Suralco met voornamelijk Surinaamse werknemers.

Over Diaspora
Vooral met het bezoek van de Surinaamse president H.E. Chandrikapersad Santokhi aan Nederland, waardoor de banden met de regering van Nederland zijn aangehaald, wordt de diaspora van Suriname nog actiever. Nederlandse ondernemers en investeerders zijn hard nodig in Suriname, dit is meerdere malen aangehaald door de president van Suriname.

Vermeldenswaard is dat de President van Suriname op11 september 2021 in Amsterdam DIN (Diaspora Instituut Nederland) heeft uitgeroepen. DIN is de zusterorganisatie van DIS (Diaspora Instituut Suriname).
Diaspora Instituut Suriname is een entiteit die de samenwerking met de diaspora wereldwijd organiseert en structureert. Hun doel is om zoveel mogelijk diaspora te verbinden met lokale projecten, mensen en initiatieven en vice versa. (Bron: https://diaspora.sr en www.diasporainstituutnederland.nl.)

Onder dit bericht vind je een foto-impressie van deze avond. De foto's zijn gemaakt door Ranjan Akloe.

Koole aannemers op veiligheidsdag
Herstellen, bergen, ontmantelen en opruimen van schepen