Projecten 

- Nederland

Gehele verwijdering van een biodieselfabriek inclusief vloeren en funderingen

Verwijderen van een betonnen binnenmantel
Sloop van een fabriek