Projecten 

- Nederland

Assistentie tijdens en na een grote cacaobrand

KOOLE werd benaderd om te assisteren tijdens en na een grote cacao brand. Veiligheidsmaatregelen werden getroffen om mens en milieu te beschermen. Verloren cacao werd afgevoerd uit de bunkers en afgevoerd.

Verwijderen van pijpleidingen bij petrochemische fabriek door zagen en snijden, totale lengte 4 km voor renovatiedoeleinden
Verwijdering van 4 koelers in een live omgeving in een productiefabriek