Vacupak

2014/01/01

Facts

Object Vacupak
Locatie Nederland
Geen Emmissie Opgezogen en afgezakt in een gesloten systeem
Verpakking Direct dubbel verpakt
Bereik 350 meter
Toepassingen Asbestbesmette ruimtes en materialen
Spuitasbest
Asbesthoudende grond
Keramische vezels
Glas- en steenwol
Verontreinigd puin
(Niet) verontreinigde droge stoffen
Scheepsladingen
 
Back to top